Ulucan, E., & Kızılırmak, İsmail. (2021). Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 729–745. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/204