Ören, V. E., & Çatır, O. (2021). Elektronik-Ağızdan Ağıza İletişim (E-AAİ) Aracılığıyla Otel İmajının İrdelenmesi: Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 797–810. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/208