Şimşek, M., & Özdamar, M. (2021). Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 811–822. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/209