Dağdeviren, A., Saral, C., Coşkun, N., & Yılmaz, Z. (2021). Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 881–892. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/213