Bayram, Ümmühan, & Alkaya, S. (2021). Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1028–1043. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/222