Özen, İbrahim A. (2021). Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1077–1089. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/225