Şenerol, H., & Akatay, A. (2021). Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1090–1108. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/226