Sop, S. A., Ongun, U., & Abalı, R. (2021). Müze Deneyimini Etkileyen Unsurlar: Çevrimiçi Yorumlar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1123–1138. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/228