Cizrelioğulları, M. N., Altun, Özlem, & Altıntaş, T. (2021). Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1246–1263. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/235