Çerkez, M., & Kızıldemir, Özgür. (2021). Yiyecek–İçecek İşletmelerinde Yapay Zekâ Kullanımı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1264–1278. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/236