Demir, D., & Özdemir, H. (2021). Festivallerin Sosyal Etkileri ve Festival Memnuniyeti: 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1402–1419. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/245