Boyraz, M., Kabakulak, A., & Mutlu, A. S. (2021). Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1434–1453. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/247