Dağdeviren, A., Temiz, H., Tavşanoğlu, T., & Şirin, B. (2021). Ilgaz Mutfak Kültürü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1540–1554. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/253