Keskin, E., & Sezen, N. (2021). Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1592–1606. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/256