Yayla, Özgür, & Ergün, G. S. (2021). Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1624–1639. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/258