Yeşilyurt, H., & Arıca, R. (2021). Mutfak Müzesi Ziyaretçilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Emine Göğüş Mutfak Müzesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 60–70. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/27