Atsız, N., & Türkmen, S. (2021). Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2018–2030. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/283