İflazoğlu, N., & Ünlüönen, K. (2021). Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2606–2621. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/319