Yılmazer, A., Ü. Kalpaklıoğlu, N., & Yılmaz, S. (2021). Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2821–2839. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/331