Yılmazer, A., Ö. Güven, E., & Gülşen, K. (2021). Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3226–3248. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/355