Evren, S. (2021). Türkiye’de Kayak Sporu ve Uludağ Algısının Tarihsel Temelleri: Karlı Dağdaki Ateş Filminin Göstergebilimsel İncelemesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3486–3507. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/369