Karataş, İrem, & Altun, Özlem. (2021). Genç Turistlerin Destinasyon Tercihleri ve Tavsiye etme Niyetlerinin İncelenmesi: İstanbul Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3684–3702. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/381