Akın, M. H., Karamustafa, K., & Öztürk, Y. (2021). Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 443–458. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/426