Aktaş, A. C., & Köroğlu, Özlem. (2021). Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 678–703. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/440