Kocaman, S. (2021). Nomadlıst’de Dijital Göçebeler Tarafından 2020’de En Fazla Tercih Edilen Destinasyonların Destinasyon Seçim Kriterlerine Göre Kümelendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 799–815. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.739