Özkan, T., & Alan, B. (2021). Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 816–828. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.740