Cuma, A., Olcay, A., & İnce, E. (2021). Termal Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetin, Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 829–850. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.741