Acun Köksalanlar, A., & Köroğlu, A. (2021). Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 851–876. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.742