Çavuşoğlu, S., & Demirağ, B. (2021). Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 909–924. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.745