Aşıroğlu, B., & Çuhadar, M. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 925–945. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.746