Tekeli, M., & Özkoç, A. G. (2021). İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 969–984. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.748