Halaç, H. H., & Saatci İzci, B. (2021). Kent Sanal Turlarında Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 985–1004. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.749