Paslı, M. M. (2021). Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1005–1017. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.750