Özdemir Güzel, S. (2021). Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1018–1033. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.751