Mazman İtik, Ülkü. (2021). Mali Tabloların Dikey Yüzdeler Yöntemi ile Analizi: Bist Turizm Sektöründe Bir Uygulama (2019). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1034–1050. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.752