Ayar, İlknur, & Tarakcı, H. (2021). Kahve Dükkanında Türk Kahvesi: Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1070–1087. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.754