Özgül Katlav, E., & Aykaç, E. (2021). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1150–1166. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.759