Demirci, B. (2021). Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1184–1199. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.761