Akgül, O., & Köroğlu, Özlem. (2021). Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1200–1219. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.762