Ayaz, N., & Apak, Ömer C. (2021). Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1319–1331. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.768