Karadağ, L., & Yeşiltepe Erkayıran, B. (2021). Z Kuşağının Tatil Tercihini Etkileyen Faktörler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1332–1348. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.769