Akgöl, Y., & Ayazlar, G. (2021). Turizm ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Haritalandırılması (1975-2020). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1369–1387. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.771