Aylan, F. K. (2021). Bisiklet Turizmi Bağlamında Bisiklet Dostu Şehir Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Twitter Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1388–1403. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.772