Gül, M., & Gül, K. (2021). Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin “Tatil” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1404–1423. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.773