Mutlu, Çiğdem, & Akbaş, Z. (2021). 11 Eylül Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1487–1508. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.777