Yetiz, F., & Ilgaz, B. (2021). Küçük ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1509–1524. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.778