Sarı Gök, H. (2021). Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1546–1567. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.780