Soylu, A. G., & Durlu Özkaya, F. (2021). İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1589–1602. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.782