Şimşek, A., & Yordam, S. (2021). Gastronomi Turizmi Bağlamında Turistlerin Yöresel Yiyecek Satın Alma Davranışı: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1635–1651. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.811