Özel, G., İnak, A., & Özel, C. (2021). Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1652–1669. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.812